Nejsi přihlášen | Login | Registrace
Máš skútr? Není jen pouhým dopravním prostředkem, ale spíš Tvým koníčkem? Chceš svůj koníček sdílet s ostatními? Nebaví Tě věčně jezdit sám? Potom splňuješ veškeré předpoklady, aby ses stal členem Skútr Klubu Ústeckého Kraje. Nezbývá již nic jiného, než se registrovat… Jsi srdečně vítán!

Jelikož sekce “Členové” obsahuje informace o bydlišti, tel. číslech a jiných osobních údajích, bylo zapotřebí zavést ochranu před zneužitím těchto náležitostí. Proto nově registrovaní členové budou vedeni jako "neautorizovaní" do té chvíle, dokud nebudou osobním kontaktem (na společné projížďce či jiné příležitosti) seznámeni alespoň s jedním, již autorizovaným, členem klubu.

Status bude novému členu změněn na "autorizovaný", jakmile budou admini o tomto osobním kontaktu informováni.

Takto autorizovaný člen získá přístup ke všem údajům zveřejněných v sekci “Členové”, dále získá přístup do “Kalendáře dostupnosti členů” a bude uveden sekci členové. Autorizace však nikterak nebrání komunikaci v sekci “Fórum”, prohlížení videí či fotogalerií na “Nástěnce” a vůbec běžnému užívání celého webu.

Registrovaný člen i host Skútr klubu Ústeckého kraje (dále jen SKUK), udělují svojí účastí na akcích SKUK, souhlas se zveřejněním své podoby, dle Občanského zákoníku § 85, na www.skuk.cz nebo internetových odkazů, vedoucích ke stejnému účelu tj. zveřejnění své podoby.

Díky novým členům za pochopení.

Jakékoliv problémy či nejasnosti můžem vyřešit přes mail info@skuk.cz.

Desatero členů SKUK

1) Členem klubu jsem se stal zcela dobrovolně a tohoto členství si vážím. Svou registrací souhlasím s tímto „Desaterem členů SKUK“, „Pravidly konání oficiálního srazu či vyjížďky SKUK“ a respektuji rozhodnutí Adminů. Členství v klubu mě nezavazuje k žádným finančním závazkům. Příspěvky na chod webu jsou zcela dobrovolné.

2) Jako hrdý člen zodpovědně prezentuji klub navenek. O klubu vždy hovořím v dobrém, vyzdvihuji jeho přednosti a silné stránky smile

3) Členem jsem se stal, protože chci sdílet svůj koníček s ostatními. Svůj zájem o toto členství vyjadřuji aktivitní účastí na vyjížďkách, nebo srazech, konverzací v diskuzi, schůzích, doplňováním kalendáře, nebo přinejmenším občasným přihlašováním na tomto webu.

4) Svým jednáním, osobním či písemným, vždy přispívám k pohodě uvnitř klubu. Snažím se vyjadřovat slušně, drobné zanadávání na cenu benzínu, počasí či vládu však nevadí.

5) Zejména ve zdejší diskuzi se vždy vyhýbám vulgarismů, výhružkám či jiných osobních invektiv k ostatním členům. Nikdy nepíši na internetu nic, co bych nedokázal druhému říci do tváře.

6) Mé příspěvky vyjadřují výlučně můj názor, za jejich obsah si nesu plnou zodpovědnost.Při vkládání příspěvků dbám na dodržování zákonů České republiky.

7) Respektuji členy, kteří jsou pověřeni chodem webových stránek,včetně jejich rozhodnutí. Případné připomínky předávám přímo Adminům, kteří jsou povini se k nim vyjádřit.

8)Své příspěvky se snažím, v rámci možností, členit do vláken k tomu určených. Je v mém zájmu vybrat správnou sekci pro zadání svého příspěvku.

9) Citace příspěvků používám s rozmyslem a nepoužívám citaci, pokud reaguji na poslední příspěvek.

10) Pokud časem dojdu k názoru, který se neshoduje s principy klubu, požádám jednoho z Adminů o zrušení mého účtu.

Jelikož si uvnitř klubu zakládáme na rodinném přístupu, porušování těchto pravidel vůbec nepředpokládáme. Za drobné porušování pravidel tak bude následovat symbolický trest či napomenutí. Hrubé porušení pravidel, zejména pokud probíhá opakovaně, bude řešeno Adminy a může být potrestáno zrušením účtu.

Své dotazy, či připomínky můžete směřovat na email info@skuk.cz.

Za vzorné dodržování zdejší kázně všem předem děkujeme